Finanstilsynet

Finanstilsynet fører som offentlig myndighed tilsyn med de danske finansielle virksomheder og sikrer, at gældende regler og love overholdes. Finanstilsynet undersøger løbende de danske finansielle virksomheder og udarbejder efterfølgende en redegørelse, som virksomhederne skal offentliggøre.

Newsroom